La reapertura de canal 9: Mi intervención en les Corts Valencianes sobre la sucesión de empresas

 

Como muchos de vosotros ya sabéis. La semana pasada, el Viernes, comparecí en les Corts Valencianes para hablar de la reapertura de RRTV y sus implicaciones laborales. Una parte de mi intervención salió en RTVV, demostrando el interés que existe en la sociedad sobre este tema. Por ello, se me ha ocurrido poner en el Blog mi intervención –que dejo aquí abajo- y también el video de TVE (mi parte empieza en el minuto 3).

 

Bon dia a tots i totes. En primer lloc agrair la oportunitat de participar en aquesta comissió que té com a objectiu informar sobre la proposició de llei per a la recuperació del servei públic de radiofusió i televisió.

Jo sóc, Adrián Todolí sóc doctor en Dret en l´especialitat de dret laboral i també soc economista. He fet el meu doctorat en la Universitat de València contractat com a professor e investigador d´eixa Universitat. Però també he estat investigant en la Universitat de Berkeley –la universitat pública més important del món- en la Universitat de Cambridge, en el Max planck de Munich entre altres. La meua tesis és sobre salaris i productivitat però tinc altres línies de investigació com son la desocupació juvenil i la successió laboral de empreses. He rebut varios premis de investigació a nivell nacional i he col·laborat en la Comisió europea en temes de contractació juvenil.

He de dir que açò de presentarse un mateix queda un poc mal però be. Crec que es important que coneguin el meu bagatge abans de exposar.

A mi m´agradaria parlar respecte a la proposició de llei i com afecta a la situació legal dels extreballadors de RTVV en cas de reapaetura.

A este respecte es interessant el article 3 de la proposta de llei. Ahí se fa referencia a la reversió dels bens necessaris per a la prestació de serveis públics de radiofusío i televisió. Es a dir, se està preparant els mitjans materials i tècnics necessaris per a la futura reapertura de la que també ens parla la disposició addicional primera que parla sobre la futura llei de reapertura.

En particular, ès interessant esta reversió dels bens, perquè el article 44 del ET parla de la successió de empreses, i del dret dels treballador a mantenir el seu lloc de treball quan hi ha una successió de empreses. Es a dir, que si un tribunal entenguera que entre la antiga canal 9 i la nova Radiotelevisió pública Valenciana hi ha successió de empreses la nova televisió pública hi hauria de readmetre a tots els treballadors, a més a més, que la nova empresa tindria que assumir quasi totes les deutes laborals de la anterior. I precisament açò ho relacione amb el article 3 de la proposta de llei on parla de la reversió dels bens, perquè un dels criteris que utilitzen els tribunals per a saber si hi ha successió de empreses es saber si la antiga empresa i la nova utilitzen els mateixos locals i mitjans patrimonials i tècnics. Per tant amb la reversió dels mitjans patrimonials i tècnics podríem caure en la successió de empreses. On la conseqüència seria tornar a la situació de partida com estava al 2012.

He de dir que esta normativa que estic descrivint no te sols te origen en el Estatut del treballadors sinó que ve de una directiva europea. Per tant, no es una normativa que les corts valencianes pugi canviar, ni siquiera pot canviar el parlament Español, perquè com he dit te origen europeu.

El que passa es que com sap tota el mon que te contacte amb el Dret, les coses mai son tan senzilles. Hi ha certes raons que porten a la solució contraria –és a dir a que no siga necessari que la nova radio televisió pública tinga que assumir tota la plantilla anterior-. Açò es degut a que la llei (art. 44 ET) sols obliga a mantenir en la nova empresa el treballadors que tinguen el seu contracte vigent en el moment de la successió. Es a dir, que si la extinció dels contractes –el ERO últim que es va fer per acord per a que ens entenga´m- es vàlid la nova empresa podria sense cap problema disposar dels treballadors que vuigera poden contractar diferents treballadors i amb el número que considere.

Per tant, en principi tot depèn de la resolució en la Audiencia Nacional del recurs interposat per CGT. On no vaig a clavar-me perquè no hi temps i es un tema que no te sentit que jo parle quan està en mans del Tribunal constitucional i de la Audiència Nacional amb juristes molt mes preparats que jo per a resoldre el assumpte.

El que si que voldria dir es que a banda de este recurs interposat per la CGT hi ha una altra incertesa. Els tribunals defenen que encara que les extincions se feren vàlidament, si se van fer ocultant la intenció de reapertura –amb els mitjans patrimonials i tècnics de la anterior- se considerarà una extinció en frau de llei i per tant hi haurà dret de tots els treballadors a la reincorporació.

Per suposat, este frau hi hauria de ser acreditat per els treballadors en juí, però al fi i a la cap es una incertesa mes. Ara be, en la meua opinió jo crec que per aquesta part hi ha pocs riscos perquè en el propi acord firmat entre la antiga RRTV i els sindicats en el ERO se va ficar una clàusula de preferència de reincorporació dels ex-treballadors de canal 9 i, per tant, això demostra que en cap cas va a haver una ocultació de la intenció o, al menys de la possibilitat, de reapertura. Per tant, les possibilitats de que un jutge hipotèticament consideres que va a haver frau son poques en cara que açò vull remarcar que sols es una opinió personal.

Per altra part, també cal tindre en compte este acord de preferència en la reincoporació es vinculant i les corts valencianes en la futura llei de reapertura i fins i tot en la possible recuperació provisional de la senyal com parla la disposició transitòria segona, cal tindre en conte.

Be, per a finalitzar sols volia comentar un poc del informe dels experts per a la nova Radio televisió valenciana que va ser lliurat a les corts fa dos dies. He de dir que me pareix un informe molt complet, exhaustiu i solvent, però que he tirat a faltar que hi haguera algun jurista en la comissió de experts.

La raó que va portar al tancament de Canal 9 va ser una qüestió de origen laboral i la majoria de problemes que existeixen actualment segueixen sent de origen de drets laborals dels treballadors per tant crec que seria oportú contar amb la opinió de algun expert en el tema laboral. A este respecte vull ficar un exemple del que passa quan en la comissió de experts no hi ha cap expert en dret laboral. El informe parla de que La selecció dels nous treballadors ha d’estar oberta a qualsevol professional amb mèrits, però “ha de reconèixer els drets laborals, professionals i morals dels extreballadors de l’antiga RTVV”. Es una frase que queda molt bé, està clar, però pareix incompatible en els seus propis termes i que en qualsevol cas no depèn del parlament valencià sinó de la legalitat laboral que de fet, com hem vist, te origen europeu.

Jo el que en definitiva crec es que el model de Radio televisió valenciana no deuria de dependre de la decisió de un Tribunal laboral, per aquesta raó li pregue a les corts valencianes que esta vegada en la futura llei de reapartura se fajen les coses be. Que les corts tinguen en compte el marc legal del dret del treball, per a que no torni a passar el que tots sabem que va passar.

 


Deja un comentario